Jolanta Dłutowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Skontaktuj się z nami:
+48 598 412 667

Obszar działania

Rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego przy którym działa komornik ( Art. 7 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (zwanej dalej u.o.k.s.i.e.)

Jednakże zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 5 cytowanej ustawy wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel dokonując wyboru komornika, we wniosku o wszczęcie egzekucji powinien złożyć oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru (art. 8 ust. 6 u.o.k.s.i.e.).

Zasięg terytorialny komornika przy Sądzie Rejonowym w Słupsku to:

Słupsk – miasto i gmina

Ustka – miasto i gmina

Kobylnica – wieś i gmina

Dębnica Kaszubska – wieś i gmina

Damnica – wieś i gmina

Główczyce – wieś i gmina

Smołdzino – wieś i gmina

Oraz teren całego kraju z zastrzeżeniem dokonania wyboru komornika, o którym mowa powyżej.