Jolanta Dłutowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Skontaktuj się z nami:
+48 598 412 667

Wzory pism

Oświadczenie dłużnika o stanie majątkowym: .odt .pdf

Wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia: .odt .pdf

Wniosek o wszczęcie egzekucji: .odt .pdf

Zlecenie poszukiwania majatku dłużnika: .odt .pdf